“Kręci mnie bezpieczeństwo” w Zespole Szkół Muzycznych w Przemyślu

1 czerwca 2017 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu w ramach akcji “Kręci mnie bezpieczeństwo” zainicjowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka. Strażacy z PSP również uczestniczyli w tej uroczystości prezentując sprzęt używany podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Ratownicy pokazali sposoby uwalniania osób poszkodowanych z rozbitych samochodów oraz omówili najczęstsze przyczyny wypadków na drogach. Szczegółowo przedstawiono również zagrożenia czyhające na młodzież podczas wakacji, przy czym szczególny nacisk kładziono na bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. 

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622