Silny wiatr w powiecie przemyskim

W dniu 13.07.2017 r. na terenie powiatu przemyskiego wskutek silnego wiatru odnotowano 21 zdarzeń. Strażacy wyjeżdżali do powalonych drzew, które tarasowały drogi, chodniki na terenie powiatu.  W wyniku silnego wiatru została również uszkodzona elewacja budynku. Najwięcej wyjazdów do zdarzeń z silnym wiatrem odnotowano w godzinach 10 – 15.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622