Ćwiczenia międzypowiatowe “Przemyśl 2017”

W dniach 21-22 września 2017 na terenie powiatu przemyskiego odbyły się ćwiczenia mające na celu sprawdzenie i doskonalenie umiejętności jednostek włączonych do KSRG na wypadek wystąpienia dużego zagrożenia. Działania podzielono na dwa etapy – w pierwszym dniu w Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu odbyły się ćwiczenia aplikacyjne, gdzie sprawdzono współdziałanie wszystkich służb i organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Zdarzeniem, z którym zmagał się powołany przez Komendanta sztab, było zderzenie autobusu z pociągiem towarowym. Dodatkową trudnością był fakt, że doszło do wykolejenia się cysterny z substancja chemiczną oraz to, że w autobusie jechali turyści nie znający języka polskiego. Zadaniem sztabu było wypracowanie pewnych procedur, które ułatwiłyby działania prowadzone przez kierującego działaniami ratowniczymi.


W drugim dniu ćwiczeń (22 września 2017) dla ćwiczących przewidziano zdarzenie podzielone na 4 epizody.
Epizod pierwszy – most w Krasiczynie. 
Dochodzi do wypadku ciągnika wiozącego zbiornik z ropą z samochodem osobowym. Są osoby poszkodowane a z rozbitego zbiornika olej napędowy przedostaje się do Sanu. W tym epizodzie uczestniczyli strażacy z JRG Przemyśl, OSP Krasiczyn i OSP Babice.
Epizod drugi – rzeka San.
Płynącą rzeka plamę próbują zebrać strażacy przy pomocy rozstawianych zapór. W tym ćwiczeniu udział biorą strażacy z JRG Przemyśl oraz z JRG Leżajsk.
Epizod trzeci – próg wodny na rzece San.
Aby uniemożliwić dostanie się zanieczyszczonej wody do ujęć wody pitnej, pracownicy PWiK próbują zamknąć zasuwy jednak w trakcie tych czynności wpadają do rzeki. Do działań przystępuje specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego Rzeszów 4, której zadaniem jest znalezienie osoby pod wodą oraz dotarcie do poszkodowanego uwięzionego na środku rzeki. W tych działaniach udział brali strażacy płetwonurkowie z Tarnobrzega, Rzeszowa i Przemyśla.
Epizod czwarty – “Stawiki” – PWiK
Po zamknięciu zasuw doprowadzających wodę do stacji uzdatniania wody istnieje potrzeba doprowadzenia jej z alternatywnego źródła. W tym celu zaplanowano budowę linii dostarczającej czystą wodę z podprzemyskich “Stawików” do zbiorników Stacji Uzdatniania Wody –  o długości około 1200 m. Zadanie to ma wykonać kompania gaśnicza wojewódzkiego odwodu operacyjnego “Zamek”, w skład której wchodzą jednostki z JRG Łańcut, JRG Nowa Sarzyna, JRG Jarosław,  JRG Lubaczów, JRG Przemyśl oraz ochotnicy z OSP Wola Zarczycka, OSP Markowa, OSP Gać, OSP Pawłosiów, OSP Grodzisko Dolne i OSP Bolestraszyce oraz dodatkowo JRG Przeworsk.

Podczas ćwiczeń zbudowano i sprawdzono funkcjonowanie terenowego stanowiska kierowania, testowano różne sposoby podawania wody na duże odległości przez jednostki z różnych gmin i powiatów oraz przećwiczono współdziałanie służ i komórek organizacyjnych na wypadek tego typu zdarzeń.

W dwudniowych ćwiczeniach oprócz strażaków brali udział funkcjonariusze i pracownicy:
– Policji,
– Straży Miejskiej,
– Państwowego Ratownictwa Medycznego,
– Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
– Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Przemyślu,
– Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krasiczynie,
– Grupy Ratownictwa PCK „PRZEMYŚL”,
– Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
– Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu,
– Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622