Certyfikacja rzeszowskiego modułu HCP

W dniach 25-26 września 2017 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie odbyła się wizyta konsultacyjna stanowiąca pierwszy etap procesu certyfikacji modułu pomp wysokiej wydajności HCPRzeszów do Europejskiej Zdolności Reagowania Kryzysowego („pula zasobów dobrowolnych”).
W wizycie z ramienia Komisji Europejskiej udział wziął Pan Juan Alfonso Lozano Basanta, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej reprezentowali mł. bryg. Michał Langner oraz st. kpt. Grzegorz Borowiec – funkcjonariusze Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

Pan Juan Alfonso Lozano Basanta spotkał się ze st. bryg. Andrzejem Babcem podkarpackim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, zastępcami bryg. Danielem Dryniakiem i mł. bryg. Andrzejem Marczenią, dowództwem modułu HCP Rzeszów oraz z jego członkami.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej przedstawił aktualne przepisy i procedury certyfikacji dotyczące włączenia do ERCC (European Emergency Response Capacity). Ponadto zapoznał się z następującymi zagadnieniami: strukturą organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zdolnością Państwowej Straży Pożarnej deklarowaną w procesie certyfikacji, rozwiązaniami logistycznymi, standardowymi procedurami operacyjnymi (procedury wdrażania, takie jak wstępne ostrzeganie, kontakty z ERCC. Przedstawiono również przygotowanie ratowników (szkolenia i programy ćwiczeń) a także finansowanie modułu.
Na zakończenie wizyty zaprezentowano moduł HCP Rzeszów, skontrolowano jego wyposażanie techniczne, sprawdzono stan osobowy oraz niezbędne dokumenty.

Kolejnymi etapami procesu certyfikacji będzie udział w ćwiczeniach sztabowych dla dowództw modułów, które odbędą się w miesiącu październiku w Chorwacji. Etap ten ma za zadanie sprawdzenie procedur funkcjonowania modułu. Trzeci i ostatni etap certyfikacji polega na udziale ćwiczeniach pełnoskalowych, które odbędą się w dniach 2-5 listopada w Ostravie (Czechy).

W trakcie wizyty konsultacyjnej funkcjonariusze Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej przekazali podkarpackiemu komendantowi wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej medal oraz pamiątkowy dyplom, który w dniu 4 lipca 2017 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej na ręce komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej – gen. brygadiera Leszka Suskiego złożył pan Duško Kovačević, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Bośni i Hercegowiny w Rzeczypospolitej Polskiej.

Medal wraz z dyplomem był  podziękowaniem za pomoc, jakiej udzielili polscy strażacy podczas powodzi, która nawiedziła Bośnię i Hercegowinę 2014 r.

W maju 2014 r. Bośnia i Hercegowina, podobnie jak całe Bałkany, zmagała się ze skutkami powodzi, którą określa się jako największą od 120 lat, a zniszczenia których dokonała uważa się za większe od powstałych na tym terenie podczas wojny. Wówczas 37 ratowników dysponujących 4 pompami wysokiej wydajności (największa o wydajności 45 000 l/min) i 18 pompami szlamowymi (o wydajności 1600 l/min każda). Łączna wydajność pomp będących w dyspozycji modułu wynosiła 96 500 l/min. W skład grupy weszli strażacy z Jarosławia, Jasła, Kolbuszowej, Krakowa, Mielca, Przemyśla, Rybnika, Sanoka, Tarnobrzega, Ustrzyk Dolnych i Warszawy.
Moduł HCP Polska został skierowany do działań w mieście Šamac, liczącego ok. 5,5 tys. mieszkańców. 16 maja 2014 r., na skutek wylania rzek Bośnia i Sava, przez miasto przeszła fala powodziowa. Infrastruktura drogowa i kolejowa została podmyta i uszkodzona. Wiele dróg miejskich znalazło się pod wodą. W mieście brak było wody do celów sanitarnych oraz elektryczności. Wiele obiektów infrastruktury krytycznej miasta, jak i samych gospodarstw zostało całkowicie zalanych. Polska grupa ratownicza prowadziła działania na terenie Bośni i Hercegowiny w dniach od 21 maja do 5 czerwca 2014 r.

Opracowanie: st. kpt. Witold Nycz, KW PSP Rzeszów
Zdjęcia: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP Rzeszów

Źródło: KW PSP w Rzeszowie

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622