II KONFERENCJA – CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ! 

W piątek 24 listopada b.r. odbyła się w Przemyślu  II KONFERENCJA – CIEPŁO SYSTEMOWE DLA PRZEMYŚLA – CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ! 
zorganizowana wspólnie przez MPEC w Przemyślu Sp. z o.o., przemyski Urząd Miejski oraz Straż Pożarną w Przemyślu. Patronat Honorowy nad Konferencją objęli Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma i Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu bryg. mgr. Inż. Adam Sosnowski. 

W konferencji, oprócz przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, administratorów i zarządców nieruchomości oraz osób zawodowo związanych z szeroko rozumianą obsługą przemyskiego rynku nieruchomości, udział wzięli również przedstawiciele władz samorządowych Przemyśla – Zastępcy Prezydenta M. Przemyśla Janusz Hamryszczak oraz Grzegorz Hayder.

Po otwarciu Konferencji i przywitaniu przybyłych gości, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder w kilku słowach opowiedział o problemach jakie stwarzają dla mieszkańców Przemyśla zarówno smog jak i tlenek węgla oraz poinformował o podejmowanych przez władze samorządowe działaniach mających na celu ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej. Po krótkich wystąpieniach Komendanta PSP w Przemyślu Adama Sosnowskiego i Kazimierza Steca – Prezesa Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o., prelekcję pt. „Czad! – Cichy zabójca” wygłosił Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przemyślu kpt. mgr inż. Marcin Lachnik. W dalszej części konferencji Agnieszka Mercik funkcjonariuszka Straży Granicznej z Przemyśla będąca również członkiem Grupy Ratownictwa PCK Przemyśl omówiła m.in. objawy zatrucia tlenkiem węgla i zasady udzielania osobom poszkodowanym przez czad pierwszej pomocy, zaś Paweł Życzkowski i Łukasz Maksym – pracownicy przemyskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w prezentacji pt. „Bezpieczny dom” pokazali m.in. najczęściej spotykane przykłady niefrasobliwych zachowań mieszkańców, stwarzających dla nich samych i ich sąsiadów realne zagrożenia. 

O cieple systemowym jako bezpiecznej alternatywie dla pozostałych systemów grzewczych oraz planach rozwojowych przemyskiego systemu ciepłowniczego opowiedzieli Piotr Szymański Sławomir Płoszaj z Działu Rozwoju i Inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu, po czym rozpoczął się blok konferencyjny skierowany głównie do przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców i administratorów nieruchomości, poświęcony przede wszystkim możliwościom uzyskania z różnych źródeł pomocy finansowej na wymianę nieskoemisyjnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków. W ramach tego bloku prelekcje wygłosili kolejno Katarzyna Bauer-Maj – AOŚ UM w Przemyślu, Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Adam Janusz z Biura Informacji o Funduszach Europejskich, Ewa Krzysztoń, Jerzy Janiec i Kinga Kalandyk z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Daniel Markiewicz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622