“Przegląd Pożarniczy” dla OSP

Drodzy Strażacy Ochotnicy!

Oddaję w Wasze ręce pierwszy z dwunastu bezpłatnych numerów „Przeglądu Pożarniczego” – czasopisma Państwowej Straży Pożarnej. Skąd taka decyzja? Powodów jest wiele.

Ochotnicze straże pożarne to bez wątpienia silne wsparcie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W wielu sytuacjach ratowniczych strażacy PSP i OSP kroczą ramię w ramię. Razem bez wątpienia odgrywamy najważniejszą rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa obywatelom, co znajduje swoje odzwierciedlenie m.in. w naszej wysokiej pozycji w rankingach zaufania społecznego. To powód do satysfakcji, ale i zobowiązanie do utrzymywania kompetencji i gotowości operacyjnej na wysokim poziomie. Dlatego powinniśmy dysponować najlepszym wyposażeniem i godnymi warunkami do pełnienia służby. Temu celowi służy systematyczne zwiększanie nakładów finansowych na ochotnicze pożarnictwo, a także włączenie po raz pierwszy ochotniczych straży pożarnych w program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020.

W moim przekonaniu inwestowanie w bezpieczeństwo powinno mieć także wymiar pozamaterialny i znajdować odzwierciedlenie w edukacji. Ciągle poszerzana wiedza to gwarancja słusznych decyzji ratowniczych, zwłaszcza we współczesnych czasach, których symbolem jest zmienność i pojawianie się nowych zagrożeń. W ten właśnie edukacyjny cel i ideę merytorycznego wsparcia strażaków ochotników wpisuje się moja decyzja o nieodpłatnym przekazywaniu periodyku jednostkom OSP włączonym do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Trzeba bowiem pamiętać, że „Przegląd Pożarniczy” to czasopismo o 105-letniej już historii, mające bogate tradycje edukacyjne, dostarczające fachowej wiedzy.

Nie mniej ważny jest inny aspekt tego programu – silniejszej integracji obu formacji i zacieśnienia współpracy. Chcę, by informacje o przedsięwzięciach, planach zawodowej formacji trafiały do naszych partnerów ochotników. A strażacy ochotnicy zechcieli się podzielić z nami na łamach swoimi osiągnięciami, wiedzą i doświadczeniem. Wszak wszyscy pracujemy na ten sam cel – by w kraju było bezpieczniej. Zamierzamy poruszać na naszych łamach sprawy ważne i bliskie ochotnikom. Mam nadzieję, że przez ten rok lepiej poznacie Państwo nasze czasopismo, docenicie jego walory szkoleniowe. Życzę ciekawej lektury i wiele pożytku z niej dla bezpieczeństwa kraju. Zapraszam także do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem na łamach periodyku, fenomenem „Przeglądu Pożarniczego” jest bowiem to, że pismo tworzone jest dla strażaków i przez strażaków.

gen. brygadier Leszek Suski
komendant główny PSP

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622