Strażackie spotkanie

25 stycznia 2018 r. dwudziesty drugi raz spotkali się emeryci i renciści, skupieni w przemyskim Kole Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu. Uczcili też pamięć tych, którzy wyprzedzili ich w drodze do Pana.

Prezes Zarządu Emil Szczur  przypomniał zebranym w świetlicy OSP w Ujkowicach wiele dobrych chwil, które przeżyliśmy w minionym roku. Słowa wdzięczności skierował pod adresem Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu w Przemyślu bryg. mgr inż. Adama Sosnowskiego. “Nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Serdecznie dziękuję panu komendantowi za życzliwość i wszelkie wsparcie” – powiedział.

Ks. Mieczysław Rusin kapelan strażaków Archidiecezji Przemyskiej, zanim przełamaliśmy się opłatkiem, odczytał fragment Ewangelii o Narodzeniu Jezusa. Podczas wspólnej modlitwy powierzyliśmy Panu Jezusowi wszystkie nasze intencje. Następnie ks. Mieczysław pobłogosławił nas i opłatki, którymi się dzieliliśmy. Życzył, aby Pan Bóg  obdarzał nas wszelkimi łaskami, abyśmy mogli cieszyć się zdrowiem, rodziną, tym wszystkim, co przez lata zdobywaliśmy, do czego dochodziliśmy. Życzył nam także sympatii i szacunku od ludzi.

Komendant Miejski PSP w Przemyślu bryg. mgr inż. Adam Sosnowski jest zadowolony z działalności związku. Zaznaczył, że nie wolno nam zapominać o pokoleniu, które było przed nami. Następnie wyraził radość z licznego przybycia emerytów, rencistów i ich żon. „Myślę, że za rok nikogo z nas nie ubędzie” – powiedział pan komendant. Na zakończenie skierował wyrazy wdzięczności pod adresem prezesa Emila Szczura oraz całego Zarządu za dotychczasową współpracę oraz wszystkim złożył życzenia dobrego zdrowia.

Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Rzeszowie Andrzej Rozpotyński wysoko ocenił działalność przemyskiego Koła. Również serdeczne słowa pod adresem prezesa Szczura i całego Zarządu skierował zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak.  W imieniu Podkarpackiego Komendanta st. bryg. Andrzeja Babiec podziękował za podejmowane działania i złożył życzenia  wszelkiej pomyślności. Uczestnicy spotkania otrzymali kalendarz strażacki promujący działalność ratowniczą oraz dawstwo krwi, organów i szpiku.

Podczas tych uroczystych chwil obecny był z nami m.in. były Komendant Miejski PSP w Przemyślu st. bryg. mgr inż. Tadeusz Kudyba, były wieloletni Komendant Straży Pożarnych, jednocześnie Prezes Honorowy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przemyślu płk mgr Stanisław Lula, asp. sztab. w st. spocz. Zdzisław Wójcik prezes klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Płomyk” działającego od ponad 30 lat przy przemyskiej Straży Pożarnej, a skupiającego strażaków czynnych, emerytów i ich rodziny.

Spotkanie opłatkowe sprawiło nam ogromną radość. Wszyscy, którzy mogli przybyli z małżonkami. Panująca dobra atmosfera przyczyniła do tego, że nie było łatwo nam się rozstać. Część artystyczną zapewnił zespół muzyczny prezentujący utwory z lat siedemdziesiątych pod kierownictwem Zbigniewa Szewczyka.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Wójcik

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622