Ćwiczenia na lodzie

W ramach akcji “Bezpieczne ferie 2018” strażacy z KM PSP w Przemyślu zorganizowali szkolenie z zasad zachowania się na lodzie. Pokaz zorganizowano dla 21 Przemyskiej Drużyny Harcerskiej im. Szarych Szeregów. Po krótkim szkoleniu na temat budowy lodu przeprowadzonym przez dowódcę JRG kpt. Marcina Lachnika, młodzi ludzie mieli okazję poznać techniki wyciągania osoby tonącej, ubrani w specjalne stroje i zabezpieczani przez strażaków organizowali akcje ratownicze przy użyciu poznanych technik. Instruktor ratownictwa lodowego a jednocześnie kierujący pracami podwodnymi st. ogn. Konrad Kurpiel organizował różne scenariusze, w których może się znaleźć osoba pod którą załamał się lód oraz prezentował sposoby jej wydostania.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622