Kolejne z zaplanowanych zebrań sprawozdawczych OSP w powiecie przemyskim

Pierwszy kwartał nowego roku to okres zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, zarówno tych włączonych do KSRG jak i spoza systemu. 
10 lutego 2018 roku w OSP im. Księcia Adama Sapiehy w Krasiczynie odbyło się już kolejne z zaplanowanych zebrań.
Podczas spotkania w poczet członków OSP Krasiczyn przyjęto trzech nowych druhów, którzy złożyli rotę ślubowania.

Po przyjęciu sprawozdań za rok 2017, bryg. Bogusław Szczurko podsumowując działalność OSP wyraził zadowolenie z dotychczasowej współpracy, przypomniał zasady rozdziału dotacji z budżetu państwa dla jednostek OSP, wspomniał o planowanych obozach dla MDP, podkreślił również, że Komendant Główny PSP gen. bryg. Leszek Suski przekazał nieodpłatnie dla druhów OSP KSRG pierwszy z dwunastu tegorocznych numerów „Przeglądu Pożarniczego” – czasopisma PSP.

Ponadto bryg. Szczurko przypomniał o nowych zasadach prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP, przeglądach stanu technicznego pojazdów i sprzętu silnikowego oraz ratowniczego jednostek OSP, zapewnił również o kontynuacji szkoleń członków OSP. Na zakończenie wystąpienia podziękował za dotychczasową oraz wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Następnie głos zabrał prezes HDK PCK “Płomyk” Zdzisław Wójcik, który między innymi zachęcił do uczestnictwa w III akcji krwiodawstwa z okazji Światowego Dnia Chorego oraz do ogólnopolskiej akcji MSWiA pod nazwą “SpoKREWnieni służbą”, która została zaplanowana na dzień 16 marca 2018 roku w Przemyślu. 

Tekst bryg. Bogusław Szczurko

Zdjęcia Zdzisław Wójcik i kpt. Ireneusz Dryniak

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622