Wspólne ćwiczenia Strażaków Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu z Żołnierzami 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

W ramach ćwiczeń obejmujących współdziałania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe i inne miejscowe zagrożenia. Żołnierze zostali podzielenie na dwie grupy pierwsza grupa ćwiczyła na stawikach przy ulicy Sanockiej w Przemyślu, szkolenie obejmowało część teoretyczną omówienie hipotermii oraz budowy lodu, podstawowych zasad zachowania się w sytuacji udzielania pomocy osobie pod którą załamał się lód i znalazła się w wodzie, bądź pod lodem. Ćwiczono różne warianty pomocy osobie znajdującej się w wodzie, w zależności jakim sprzętem dysponowali by ratownicy w zaistniałej sytuacji. Druga grupa ćwiczyła na placu wewnętrznym Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu ćwiczenia obejmowały profilaktykę przeciwpożarową omówienie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu JRG który mógł by być wykorzystywany podczas sytuacji kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i zasad obsługi defibrylatora, sposobów układania worków na wypadek wystąpienia powodzi, ćwiczono również podstawowe techniki ścinki drzew.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622