OSP Szkolenie podstawowe wrzesień 2018

Komenda Miejska PSP w Przemyślu w miesiącu wrześniu, organizuje szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP z powiatu przemyskiego.

Przedmiotowe szkolenie prowadzone będzie z uwzględnieniem wskazówek organizacyjnych i metodycznych realizacji procesu dydaktycznego, właściwego dla „Programu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP” z 2015 roku.

Część teoretyczna szkolenia realizowana będzie metodą na odległość (e-learning), która zostanie zakończona egzaminem teoretycznym w dniu 26.09.2018 r. w godz. 16.00 – 17.30,  w sali konferencyjnej  tut. komendy. Dopuszczeniem do egzaminu teoretycznego będzie wydruk raportu z platformy edukacyjnej oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika kursu.  

12.09.2018 roku o godz. 15.30, w sali konferencyjnej KM PSP odbędzie się spotkanie podczas którego nastąpi omówienie planu szkolenia, organizacji i zasad szkolenia, zasad przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Czytelnie wypełnioną kartę skierowania na szkolenie podstawowe należy dostarczyć osobiście lub przez uprawnione osoby do dnia 11.09.2018r. Karta skierowania na przedmiotowe szkolenie została zamieszczona w zakładce OSP/ Do pobrania. http://wp.przemysl.kmpsp.gov.pl/wp-content/uploads/2017/02/Skierowanie-na-kurs-OSP-nowe.pdf

Przed rozpoczęciem szkolenia z części praktycznej przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu BHP (instruktaż wstępny oraz stanowiskowy), w dniach od 21-23.09.2018 r., które zostanie zakończone również egzaminem.  Pozytywnie zdany egzamin teoretyczny kursu podstawowego oraz z zakresu BHP dopuszcza kursanta do (dalszej) części praktycznej kursu.

Część praktyczna szkolenia odbędzie się w dniach od 28.09.-13.10.2018r. i zakończona zostanie egzaminem praktycznym w dniu 19.10.2018r., w godz. 15.00. – 18.00. w KM PSP Przemyśl po wcześniejszym zaliczeniu testu wydolności organizmu  w komorze  dymowej w  Ośrodku Szkolenia PSP w Nisku w dniu  16.10.2018 r.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania przedmiotowego szkolenia w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń lub przesunięcia terminu realizacji szkolenia z przyczyn niezależnych. Natomiast w przypadku zgłoszeń powyżej 40  osób, w pierwszej kolejności przyjmowani na szkolenie będą strażacy należący  do OSP  KSRG według ustaleń podjętych na posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przemyślu.

 

Sprawę szkoleń OSP prowadzi asp. Marcin Buczek, tel. 16 6764670. 

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622