Wspólne ćwiczenia ratownictwa lodowego.

21 stycznia 2019 r. na stawikach przy ul. Sanockiej w Przemyślu strażacy  z Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu wspólnie z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyce przeprowadzili ćwiczenia ratownictwa lodowego. W ćwiczeniach udział wzięły dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przemyślu i dwa zastępy z OSP w Medyce.

Ćwiczenia miały na celu przygotowanie druhów do udzielania pomocy osobom zagrożonym na zalodzonych obszarach wodnych. Wspólnie doskonalono posługiwanie się sprzętem specjalistycznym wykorzystywanym w ratownictwie wodno-lodowym oraz ćwiczono techniki ratownicze z tego zakresu. Ćwiczących wspólnie ratowników wizytował zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Bogusław Szczurko oraz naczelnik wydziału operacyjno – rozpoznawczego bryg. Wojciech Domagalski.

Opracowanie : mł. bryg. Grzegorz Latusek, KM PSP w Przemyślu

Zdjęcia: mł. asp. Dariusz Prokopski, KM PSP w Przemyślu

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622