Zmiana warty

18 stycznia 2019 r. dwudziesty trzeci raz spotkali się emeryci i renciści, skupieni w Kole Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu. Uczcili też pamięć tych, którzy wyprzedzili ich w drodze do Pana. Tym razem, podczas zebrania w  świetlicy OSP w Ujkowicach, nastąpiła też zmiana władz.

Na początku zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak w asyście członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP  przy KW PSP w Rzeszowie st. bryg w st. spocz. Romana Petrykowskiego wręczyli w imieniu prezesa Zarządu Wojewódzkiego  ZEiRP RP kpt. w st. spocz. Tadeusza Cyrek i  Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzeja Babiec członkom Zarządu przemyskiego Koła – Stanisławowi Żakowi, Janowi Kaznowskiemu, Stefanowi Dużemu i Romanowi Kędzierskiemu  dyplomy w dowód uznania i podziękowania za wieloletnią służbę w ochronie przeciwpożarowej oraz działalność na rzecz ZEiRP RP województwa podkarpackiego z najlepszymi życzeniami  na dalsze lata życia na zasłużonej emeryturze.   Prezes Zarządu przemyskiego Koła ZEiRP RP Emil Szczur,  przypomniał zebranym wydarzenia, które przeżywaliśmy w 2018 roku. Słowa wdzięczności skierował pod adresem Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu bryg. Adama Sosnowskiego, podkreślając, że współpraca układa się bardzo dobrze. Podziękował także członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za wszelkie podejmowane inicjatywy.

Ks. prał. Mieczysław Rusin kapelan strażaków Archidiecezji Przemyskiej – zanim przełamaliśmy się opłatkiem, odczytał fragment Ewangelii o Narodzeniu Jezusa. Podczas wspólnej modlitwy powierzyliśmy Panu Jezusowi wszystkie nasze intencje. Następnie ks. prał. Mieczysław pobłogosławił nas i opłatki, którymi się dzieliliśmy. Życzył, aby Pan Bóg  obdarzał nas wszelkimi łaskami, abyśmy mogli cieszyć się zdrowiem, rodziną, tym wszystkim, co przez lata zdobywaliśmy, do czego dochodziliśmy. Życzył nam także sympatii i szacunku od ludzi.

Bryg. Daniel Dryniak oraz Komendant Miejski PSP w Przemyślu   bryg. Adam Sosnowski podziękowali za podejmowane działania i złożyli życzenia  wszelkiej pomyślności. Na zakończenie skierowali wyrazy wdzięczności pod adresem prezesa Emila Szczura oraz całego Zarządu za dotychczasową współpracę.

Członek Prezydium  Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Rzeszowie Roman Petrykowski wysoko ocenił działalność Związku.   W jawnych wyborach wyłoniono nowy Zarząd przemyskiego Koła, w skład którego weszli strażacy w st. spocz.:  bryg. Artur Domagalski – prezes, st. kpt. Zbigniew Zawalski – wiceprezes, st. bryg. Tadeusz Kudyba – sekretarz,  kpt. Józef Baran –  skarbnik  oraz członkowie Zarządu: st. ogn. Józef Drymajło, st. ogn. Henryk Lach, st. ogn. Stanisław Żak. Zebraniu przewodniczył członek Zarządu przemyskiego Koła Janusz Rabka.
Podczas tych uroczystych chwil obecny był  na spotkaniu m.in.  asp. sztab. w st. spocz. Zdzisław Wójcik prezes klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Płomyk” działającego od 32 lat przy przemyskiej Straży Pożarnej, a skupiającego strażaków czynnych, emerytów i ich rodziny.

Spotkanie dostarczyło nam wiele emocji.  Część artystyczną zapewnił zespół muzyczny „Czy się wali czy się pali” prezentujący utwory z lat siedemdziesiątych, którego kierownikiem jest Jerzy Dołhun. Panująca dobra atmosfera sprawiła, że trudno było nam się rozstać.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Wójcik

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622