„Bezpieczne ferie 2019” – bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w powiecie przemyskim strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu wzięli udział w prelekcjach edukacyjno-informacyjnych dla uczniów szkół podstawowych.

Podczas spotkań w szkołach i w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej zostały przedstawione główne zagrożenia związane z obecnością tlenku węgla, zagrożenia w związku z pożarami w mieszkaniach i domach oraz sposoby bezpiecznego zachowania się w trakcie tych zdarzeń. Podczas spotkań prezentowano czujkę  tlenku węgla oraz czujkę dymu. Omawiane tematy stanowiły realizację kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Po spotkaniach strażacy rozdali plakaty „Uwaga czad” informujące o zagrożeniach, skutkach działania i postępowaniu podczas wystąpienia tlenku węgla.

Prezentując sprzęt do ratownictwa lodowego strażacy poinformowali o niebezpieczeństwie podczas zabaw na zalodzonych akwenach. Uczyli dzieci i młodzież odpowiedniego zachowania się w przypadku załamania się lodu pod człowiekiem, przedstawili sposoby ratowania ludzi oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej osobom poszkodowanym  w takich przypadkach. Podczas prelekcji fachową wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego przekazali ratownicy z Grupy Ratownictwa PCK w Przemyślu. Powyższa tematyka została przedstawiona w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2019”.

W styczniowych spotkaniach udział wzięło ponad 340 osób.

Opracowanie : mł. bryg. Grzegorz Latusek, KM PSP w Przemyślu

Zdjęcia: mł. asp. Dariusz Prokopski, str. Marcin Zagulak, KM PSP w Przemyślu

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622