Obchody jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nizinach połączone z przekazaniem samochodu ratownictwa technicznego

17 sierpnia 2019r. odbyły się obchody jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nizinach połączone z poświęceniem i przekazaniem samochodu ratownictwa technicznego.

Przekazany pojazd to samochód specjalny ciężki ratownictwa technicznego SCRt na podwoziu Mercedesa, który dotychczas pełnił służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Przemyślu. Samochód wraz z wyposażeniem będzie służyć poprawie bezpieczeństwa lokalnej społeczności i mieszkańców powiatu przemyskiego.

Podczas uroczystości przekazania samochodu dokonał Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak w asyście Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu bryg. Adama Sosnowskiego.

W uroczystościach udział wzięło wielu znamienitych zaproszonych gości  w tym przedstawiciele władz rządowych, samorządowych i służb oraz druhowie OSP.

Opracowanie : mł. bryg. Grzegorz Latusek, KM PSP w Przemyślu

Zdjęcia: Zdzisław Wójcik

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622