Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym (dowódców OSP) – wrzesień 2019

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu informuje, że w dniach od 13.09–21.09.2019 r. odbędzie się w tutejszej Komendzie „szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (dowódców OSP)”.

Początek szkolenia wyznacza się na dzień 13.09.2019 roku, w sali konferencyjnej KM PSP o godz. 15.00 (omówienie planu szkolenia, organizacji i zasad szkolenia, zasad przystąpienia do egzaminu).

Wypełnione oraz podpisane karty skierowań należy dostarczyć do tutejszej komendy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2019 r.

Szkolenie zostanie zakończone egzaminem w dniu 21.09.2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej KM PSP Przemyśl.

Przedmiotowe szkolenie prowadzone będzie z uwzględnieniem wskazówek organizacyjnych i metodycznych realizacji procesu dydaktycznego, właściwego dla „Programu szkolenia kierujących działaniami ratowniczymi dla członków OSP (dowódców OSP)” z 2015 roku.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (20 miejsc), decyzja o zakwalifikowaniu na szkolenie podejmowana będzie na podstawie działalności operacyjnej jednostek z informacji zawartych w bazie sił i środków.

Karta skierowania na przedmiotowe szkolenie została zamieszczona na stronie internetowej (www.przemysl.kmpsp.gov.pl) w zakładce OSP.

Sprawę szkoleń OSP prowadzi asp. Marcin Buczek, tel. 16 6764670.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622