Szkolenie uzupełniające z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP marzec 2020

Komenda Miejska PSP w Przemyślu informuje, że na podstawie przesłanych potrzeb szkoleniowych OSP na rok 2020, z poszczególnych gmin powiatu przemyskiego, organizuje w tutejszej KM szkolenie uzupełniające z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, (dla tych, którzy ukończyli szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP część I i II albo jednoetapowe lub spełniają wymagania równorzędne).

Przedmiotowe szkolenie należy traktować jako uzupełniające, z uwzględnieniem wskazówek organizacyjnych i metodycznych realizacji procesu dydaktycznego, właściwego dla „Programu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP” z 2015 roku.

Szkolenie realizowane będzie w dniach od 25.03.2020 r. do 03.04.2020 r.
Na dzień organizacyjny szkolenia wyznacza się 23.03.2020 roku, w sali konferencyjnej KM PSP o godz. 15.30 (omówienie planu szkolenia, organizacji i zasad szkolenia, zasad przystąpienia do egzaminu teoretycznego). Czytelnie wypełnioną kartę skierowania na szkolenie podstawowe proszę dostarczać osobiście lub przez uprawnione osoby do dnia 19.03.2020 r.

Część teoretyczną szkolenia należy realizować z wykorzystaniem materiałów i środków dydaktycznych znajdujących się na stronie internetowej (www.przemysl.kmpsp.gov.pl) w zakładce OSP, zawierające m.in. materiały szkoleniowe dla członków OSP. Ten etap szkolenia zostanie zakończony egzaminem teoretycznym w dniu 30.03.2020 r. o godz. 15.00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej KM PSP Przemyśl.

Egzamin teoretyczny będzie jednocześnie dopuszczeniem do części praktycznej szkolenia, które przeprowadzone zostanie w dniach od 01.04.2020 r. do 03.04.2020 r. w godzinach popołudniowych w KM PSP Przemyśl, z wykorzystaniem sprzętu technicznego znajdującego się na wyposażeniu JRG. Część praktyczna zakończona zostanie egzaminem
w dniu  03.04.2020 r. (piątek). w godz. 17.00-:-21.00 w KM PSP Przemyśl.

Jednocześnie organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania przedmiotowego szkolenia w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń. Natomiast w przypadku zgłoszeń powyżej 40  osób, w pierwszej kolejności przyjmowani na szkolenie będą strażacy należący  do OSP  KSRG.

Karta skierowania na przedmiotowe szkolenie została zamieszczona na stronie internetowej (www.przemysl.kmpsp.gov.pl) w zakładce OSP.

Sprawę szkoleń OSP prowadzi asp. Marcin Buczek, tel. 16 6764670. Wszelkie informacje dot. szkolenia wg nowego programu tj. zasad z 2015 zostały umieszczone na stronie internetowej KM PSP w Przemyślu: www.przemysl.kmpsp.gov.pl  w zakładce OSP i tam będą umieszczane kolejne informacje w tym zakresie.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622