Przejście na zaopatrzenie emerytalne naczelnika Wydziału Operacyjnego

27 lutego 2020 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu odbyło się pożegnanie naczelnika Wydziału Operacyjnego bryg. Wojciecha Domagalskiego przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne.

Komendant miejski bryg. Bogusław Szczurko podziękował bryg. Wojciechowi Domagalskiemu za ponad 30-letnią służbę.

Pan bryg. Wojciech Domagalski rozpoczął służbę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, następnie pełnił służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Przemyślu, Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu i Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. W trakcie drogi zawodowej obejmował  kolejne stanowiska dowódcze i kierownicze. Od 2007 r. był mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału właściwego ds. operacyjnych w Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Latusek, KM PSP w Przemyślu

Zdjęcia: Zdzisław Wójcik

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622