“Kręci mnie bezpieczeństwo… w drodze do szkoły”

W sobotę 30 września w Przemyślu odbyła się akcja edukacyjno-informacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo… w drodze do szkoły” zorganizowana przez wojewodę Ewę Leniart we współpracy z prezydentem Przemyśla Robertem Chomą. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Konsul Generalny RP we Lwowie Rafał Wolski, Arcybiskup Adam Szal Metropolita Przemyski oraz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski. Uczestnicy mogli obejrzeć pokazy sprzętu i wyposażenia przemyskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, Polskiego Czerwonego Krzyża, Krajowej Administracji Skarbowej, Sił Zbrojnych RP, a także stoiska promocyjne i punkty wystawowe inspekcji i służb mundurowych. Strażacy z KM PSP w Przemyślu razem z kolegami z KW PSP w Rzeszowie zaprezentowali pokazy ze skroplonym tlenem, pokazy sprzętu i wyposażenia strażaka (w tym skafandry nurkowe), można było sprawdzić się jako strażak pompując wodę z hydronetek. W trakcie pokazów omawiano również sposoby zachowania się w momencie wystąpienia zagrożeń związanych z pożarami, wypadkami itp.

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622