Ćwiczenia w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

Trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu brały udział w ćwiczeniach organizowanych w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu. Scenariusz działań zakładał, że w budynku biurowym doszło do pożaru jednego z pomieszczeń w wyniku czego wystąpiło bardzo duże zadymienie dróg ewakuacyjnych. Funkcjonariusze Straży Granicznej mieli okazję przypomnieć sobie zasady ewakuacji w warunkach silnego zadymienia, natomiast strażacy zapoznawali się z charakterystyką obiektu, rozmieszczeniem pomieszczeń oraz z drogami pożarowymi, którymi musieli by poruszać się na wypadek prawdziwego pożaru. 

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622