Zalesie – pożar stodoły

14 października 2017 r. w miejscowości Zalesie doszło do pożaru stodoły i stajni, w których zmagazynowano drewno oraz siano. Działania jednostek PSP i OSP polegały na gaszeniu palącej się konstrukcji oraz na obronie budynku mieszkalnego usytuowanego w odległości ok. 5 m  od pożaru. Ze względu na brak wody konieczne było jej dowożenie z odległości ok. 6 km. Dogaszanie pogorzeliska trwało ok. 7 godzin. W działaniach brało udział 26 strażaków PSP i OSP. 

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622