Wizytacja obozu szkoleniowego PCK

7 sierpnia 2018r. funkcjonariusze KM PSP w Przemyślu przeprowadzili działania rozpoznawcze terenu obozu szkoleniowego, zorganizowanego przez Grupę Ratownictwa PCK Przemyśl w miejscowości Kalwaria Pacławska gmina Fredropol.

Podczas wizytacji sprawdzono organizację warunków ewakuacji oraz przeprowadzono pogadankę na temat zachowania się obozowiczów podczas upałów i burz.

 

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622